Handelsbetingelser

 

Børn og unge under 18 år
Du skal være fyldt 18 år for at handle på salgafgravsten.dk. Er du under 18 år skal du have samtykke fra dine forældre. 
En aftale kan altid let annulleres af en forælder, hvis det skulle vise sig at den er blevet indgået af et barn eller ung under 18 år. 

Sådan handler du hos salgafgravsten.dk:


Du kan på salgafgravsten.dk handle på 2 måder:

 

1. Ring eller skriv en mail til os for at afgive din bestilling.

    -Du vil modtage en faktura pr. mail når stenen leveres.

 

2. Lav en ordre ved at vælge den ønskede sten og inskription.
    Under bataling vælges 'kontooverførsel'.
    Kontakt os, når du har modtaget din ordrebekræftelse, på tlf, så vi sammen kan gennemgå din ordre inden mindestenen produceres.

 

Du er altid velkommen til at kontakte os for spørgsmål.
 

 

 

Generelle oplysninger

Raadvad Stenhuggeri Aps
Stæremosen 42
DK-3250 Gilleleje
Telefon 45561280
gravsten@raadvadsten.dk
CVR nr.: 27411150
Etableringsår: 23. juni 2003

Generelt

Du kan altid skrive til os på www.salgafgravsten.dk, hvis du ønsker kopi af din faktura og ordrebekræftelse. Alle priser på hjemmesiden er dagspriser og opdateres løbende. Priserne inkluderer 25% moms og andre afgifter.

Bestilling

Bestilling af varer sker via vores telefon +45 45561280 (man-tors 8-16 og fre 8-14) eller via vores mail info@salgafgravsten.dk

Du kan også lave en ordre via denne side, ved at vælge den ønskede sten og inskription.
Under bataling vælges 'kontooverførsel'.
Kontakt os, når du har modtaget din ordrebekræftelse, på tlf, så vi sammen kan gennemgå din ordre inden mindestenen produceres.


Hvis du har forespørgsler til varer, som ikke er på siden, er du velkommen til at kontakte os.
Hvis der er tvivl i forbindelse med din bestilling, vil du blive kontaktet pr. mail eller telefon af vores servicemedarbejder for afklaring af spørgsmål. Ordrer, der modtages pr mail i weekenden og på helligdage, bliver behandlet førstkommende hverdag.

Varer leveres kun på hverdage. Når du handler med www.salgafgravsten.dk indgås aftaler på dansk. 

Betaling

Når stenen er produceret vil du modtage en faktura, samtidig med, at stenen leveres fra vores værksted.

Levering

Levering med opsætning sker KUN indenfor Sjællands grænser. Ved levering uden for Sjælland tages der forbehold for en merpris, som aftales i det enkelte tilfælde. Levering til Grønland og Færøerne, samt øvrigt udland sker efter aftale. Leveringen sker normalt ca. 14 dage efter bestillingen.
Leveringstiden kan forsinkes, hvis der opstår produktionsfejl i forbindelse med fremstilling af gravstenen. Du vil altid modtage en e-mail eller opringning herom.
Ved køb på salgafgravsten tages der ikke et fragtgebyr. Levering og opsætning sker ved salgafgravsten.dk's eget personale.

Reklamation

Der gives i henhold til købeloven en reklamationsret i 24 måneder på alle varer. Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd. Der skal reklameres inden for rimelig tid, efter du har opdaget fejlen eller manglen ved stenen. Reklamerer du inden for to måneder, efter manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig. Eventuel returnering af sten, når reklamationen er berettiget, SKAL foretages af salgafgravsten.dk personale. Ønsker du en gravsten indleveret til reklamation bedes du kontakte os på, salgafgravsten.dk så kommer vi selv og henter gravstenen, uden udgift for dig. Virksomheden refunderer ikke fragtomkostninger til tredjepart.
Du bedes så detaljeret som muligt, oplyse hvad problemet er. 

Hvis du fortryder dit køb (fortrydelsesret)

En gravsten er en specialfremstillet vare, der normalt ikke er omfattet af fortrydelsesretten i Forbrugeraftaleloven. 
Har du brug for hjælp kontakt salgafgravsten.dk på tlf. 45561280.
Åbningstider mandag-fredag: kl. 9.00 - 16.00. Udenfor åbningstid send en mail på: info@salgafgravsten.dk.


Følgende varetyper er undtaget fortrydelsesretten:

 1. aftaler omfattet af § 7, stk. 2:
  • Levering af fødevarer, drikkevarer eller andre varer til husholdningens løbende forbrug, som leveres fysisk til forbrugerens hjem, bopæl eller arbejdsplads af en erhvervsdrivende, der ofte og regelmæssigt betjener faste ruter,
  • stiftelse eller overdragelse af rettigheder over fast ejendom med undtagelse af fjernsalgsaftaler vedrørende finansielle tjenesteydelser eller af fjernsalgsaftaler vedrørende udlejning af fast ejendom,
  • opførelse af bygning,
  • omfattet af § 1, stk. 1, i lov om forbrugeraftaler om brugsret til logi på timesharebasis, længerevarende ferieprodukter m.v.,
  • omfattet af § 1, stk. 1, i lov om pakkerejser,
  • spil, hvor der for deltagelse betales en pengeindsats, eller
  • hvor varen og købesummen udveksles samtidig med indgåelse af en aftale uden for den erhvervsdrivendes forretningssted, hvis købesummen ikke overstiger 350 kr.
 2. udførte ikkefinansielle tjenesteydelser, hvis leveringen af tjenesteydelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at fortrydelsesretten ophører, når tjenesteydelsen er fuldt udført,
 3. levering af varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg,
 4. levering af varer, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt,
 5. levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen,
 6. levering af varer, som på grund af deres art bliver uløseligt blandet sammen med andre varer ved leveringen,
 7. levering af alkoholholdige drikkevarer, hvor prisen blev fastsat ved købsaftalens indgåelse og levering først kan finde sted efter 30 dage, og hvor den faktiske værdi afhænger af markedskonjunkturer, som den erhvervsdrivende ikke har indflydelse på,
 8. aftaler om specifikke hastende reparations- eller vedligeholdelsesarbejder hos forbrugeren, som denne på forhånd udtrykkeligt har anmodet om,
 9. levering af plomberede lyd- eller billedoptagelser eller computersoftware, som forbrugeren har brudt plomberingen på,
 10. levering af aviser, tidsskrifter eller magasiner med undtagelse af abonnementsaftaler for levering af sådanne publikationer,
 11. aftaler, der indgås på en offentlig auktion,
 12. levering af tjenesteydelser i form af logi undtagen til beboelsesformål, transport af varer, biludlejningsvirksomhed, forplejning eller tjenesteydelser i forbindelse med fritidstilbud, når det følger af aftalen, på hvilken dato eller inden for hvilken bestemt periode den pågældende tjenesteydelse skal udføres,
 13. levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at vedkommende dermed mister sin fortrydelsesret,
 14. finansielle tjenesteydelser omfattet af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.og
 15. aftaler om varer, værdipapirer eller tjenesteydelser, hvis prisen afhænger af udsving på kapitalmarkedet, som den erhvervsdrivende ikke har nogen indflydelse på, og som kan forekomme i fortrydelsesperioden.

Hvad gør vi med dine personlige oplysninger (persondatapolitik)

For at du kan indgå aftale med os på salgafgravsten.dk, har vi brug for følgende oplysninger:

Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mail adresse

Når der indsamles personoplysninger via vores website sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.
Oplysninger afgivet til www.salgafgravsten.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.
Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. 

Kontakt vedr. personoplysninger

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Raadvad Stenhuggeri, skal du rette henvendelse på gravsten@raadvadsten.dk. Du kan ikke henvende dig telefonisk, fordi vi gerne vil sikre at du for den rigtige og kompetente behandling af dine spørgsmål. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.
Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes.
Personoplysningerne registreres hos Raadvad Stenhuggeri ApS og opbevares i fem år, jf. bestemmelserne i Bogføringsloven, hvorefter oplysningerne slettes. Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger.
Direktøren og de ansatte hos Raadvad Stenhuggeri ApS har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.
Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Raadvad Stenhuggeri ApS e-mail gravsten@raadvadsten.dk. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Har du brug for hjælp kontakt da salgafgravsten.dk på tlf. 45561280.
Åbningstider mandag-fredag: kl. 9.00 - 16.00. Udenfor åbningstid send en mail på: info@salgafgravsten.dk.